Bondsbestuur van de KNZB

Postbus 7217

3430 JE Nieuwegein

Betreft : brandbrief ontwikkeling brandstofprijzen

Meerkerk, 10 oktober 2021

Geachte bestuursleden,

Helaas zijn de ontwikkelingen van de kilometerkostprijzen voor auto’s zorgelijk. Naast de gestegen kosten is op dit moment de benzineprijs historisch hoog.

Brandstof

De ontwikkelingen van de brandstofprijzen zijn zorgelijk. De prijs voor een liter benzine is ruim boven de 2 euro en er is geen reden om aan te nemen dat dit binnen afzienbare  tijd fors zal dalen. De huidige stand van zaken kunt hieronder zien. We krijgen reacties van de leden die zeggen dat ze dit niet meer willen en kunnen dragen. Het bestuur van de BVWS vindt dit een onwenselijke ontwikkeling. Scheidsrechters zouden kostenneutraal hun hobby moeten kunnen beoefenen, ze maken het sporten van anderen mogelijk.

Actuele brandstofprijzen

In onderstaand schema ziet u de huidige adviesprijzen van de grootste oliemaatschappijen. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) is het gemiddelde van deze adviesprijzen. Wekelijks wijzigen de prijzen van de oliemaatschappijen ongeveer drie keer.

Brandstofprijzen 8 oktober 2021

Brandstof GLA* Verschil**
Euro95 € 2,046 0,4
Diesel € 1,706 0,5
LPG € 1,059 0,3
Super € 2,124 0,5
Super MLV € 2,129 1,0
Premium benzine € 2,124 0,4
Premium diesel € 1,791 0,5
BlueOne95 € 2,029 0,0

 

Alle bovengenoemde ontwikkelingen leiden tot een hogere kilometerkostprijs terwijl de KNZB dit niet compenseert in de reiskostenvergoeding..

De reiskostenvergoeding is al jaren niet verhoogd, deze is zelfs verlaagd enkele jaren terug. Het verlies dat de vrijwilliger neemt per kilometer neemt toe. Het kan én mag niet zo zijn dat vrijwilligers, die duizenden kilometers rijden voor de KNZB, nog meer geld moeten toeleggen op de reiskostenvergoeding.

We willen graag een dat er een tijdelijke ophoging (per 1 oktober 2021) komt van de reiskostenvergoeding zolang de brandstofprijzen op een niveau van de 1.80 per liter euro95 is.

Gedurende de corona tijd zijn er een hoop officials gestopt, zorg ervoor dat deze ontwikkeling niet de volgende golf teweeg brengt!

 

Met vriendelijke groet,

Rob Bijeman

voorzitter BVWS