Als het goed is hebben jullie een uitnodiging gehad voor de tevredenheidsmeting voor scheidsrechters en juryleden.

We willen jullie vragen om deze in te vullen. De BVWS zal met de LSC en o.a. de programmamanager waterpolo in gesprek gaan over de uitslagen. We zullen kijken naar de tendens ten opzichte van de vorige jaren maar uiteraard ook naar de uitslag van deze meting.

Gezamenlijk zullen we kijken welke acties al ingezet zijn, welke bijstelling nodig hebben en welke aanvullingen er zijn. Een betrouwbare uitslag (veel respondenten) is hierbij van groot belang. Laat je mening aan weten via deze meting.

Het onderzoek is onderdeel van het Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’, uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep.
Er zijn vijftien verschillende sportbonden bij dit onderzoek betrokken. Deelname is anoniem en neemt ongeveer 15 minuten van je tijd in beslag.

De vragenlijst moet vóór woensdag 8 mei 2019 ingevuld zijn. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met wpofficials@knzb.nl.

https://www.onderzoekscheidsrechters.nl/buro719/Project/Start