De BVWS biedt haar leden een deel van het incidentprotocol aan. Het gehele protocol is aan te vragen via deze link. Of via het secretariaat van de BVWS; secretaris@bvws.nl.

Wij publiceren specifiek dit deel van het protocol. Dit is deel twee; de incidentfase. Het deel waar je als lid van de BVWS direct gebruik van kan maken in geval van een incident. Binnen de KNZB is ook een vertrouwens persoon aanwezig.

Voor vragen m.b.t. dit protocol kan je terecht bij onze secretaris, je regiocoördinator en de competitieleider waterpolozaken.

Incidentenprotocol Incidentfase Digitaal