Eind vorig jaar heeft het bestuur van de BVWS een brief gestuurd naar het bondsbestuur. We hebben een onderzoek gedaan onder verschillende sportbonden hoe de waardering is van de arbitrage. Gelukkig zitten we niet in de staartgroep maar koploper zijn we zeker niet. Ook hebben we aandacht gevraagd voor het veilig sportklimaat, te vaak worden we onheus bejegend en we vinden dat het bondsbestuur een robuustere houding aan moet nemen bij dit soort excessen.

Het bondsbestuur heeft ons schrijven voor advies voorgelegd aan de LSC die onze punten ondersteunen. Daarop is er een gesprek geweest tussen een afvaardiging van het bestuur van de BVWS, de KNZB en de LSC. Dit was een positief gesprek en er is erkenning voor onze vragen. We gaan gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor de verschillende uitdagingen, ieder vanuit zijn eigen positie en verantwoordelijkheden.

We zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang.
Het onderzoek en de brief kun je hieronder vinden.

Met collegiale groet,

Rob Bijeman
voorzitter BVWS

brief aan KNZB vergoedingen SR

brief aan KNZB vergoedingen SR- de bijlage-