Beste leden,

Al eerder gaven wij aan bezwaar te zullen maken bij de KNZB aangaande de eenzijdige verlaging van de reiskosten. De brief die wij aan de bond hebben verstuurd kun je hier integraal lezen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BVWS

Bijlage: Brief BVWS aan KNZB inz. reiskosten.pdf