Bekijk de webversie
Logo
BVWS Nieuws
Het laatste nieuws in waterpololand
Beste leden,
In navolging van de eerdere aankondiging in de ManMeer! van januari 2020 willen we jullie van harte uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering op zaterdag 21 maart 2020.

Locatie: het Christelijk Lyceum, Lindelaan 23 te Zeist.

Programma
09.30 tot 09.45 uur – inloop
09.45 tot 10.45 uur – ALV
11.00 tot 12.30 uur – clinic Sport & Psychologie

De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch om de collega`s bij te praten.
De agenda tref je hieronder. Graag horen we via onderstaande knop of je aanwezig zult zijn in verband met de catering.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur BVWS

Geef uw aanwezigheid op
De algemene ledenvergadering en clinic zijn gratis te bezoeken, de lunch is daarbij inbegrepen mits de aanwezigheid is doorgegeven. Alleen leden van de BVWS hebben toegang tot deze activiteiten.
Agenda ALV
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen ALV 2019
4. Jaarverslag secretaris
5. Financiën 2019
6. Kascontrole en verkiezing commissie
7. Begroting 2020 e.v. en contributie 2021
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting
De concept-notulen van de ALV 2019 kunt u openen via de link hieronder. Tijdens de vergadering zal deze, evt. na wijziging, worden vastgesteld.
Notulen ALV 2019
De financiële stukken over 2019 zijn reeds aan de kascontrolecommissie beschikbaar gesteld. Deze zullen tijdens de vergadering worden toegelicht en eventuele vragen van de kascontrolecommissie worden behandeld.
Webshop
Neem eens een kijkje in de webshop voor BVWS-materialen, alleen te bestellen door en voor leden van de vereniging.

Nieuwe foto’s zullen binnenkort worden toegevoegd. Er is ook een nieuw artikel in voorbereiding. Hierover binnenkort meer!

Webshop
Contact
Samenstelling bestuur:
Voorzitter:
Rob Bijeman
voorzitter@bvws.nl

Secretaris:
Annelies Mol
secretaris@bvws.nl

Penningmeester:
Tom van Wanrooij
penningmeester@bvws.nl

Lid: Marco van Beuningen
Lid: Sandra Camu

Clinic: Sport & Psychologie
Tijdens deze enerverende clinic neemt sportpsychologe Yara van Gendt ons mee in de wereld van psychologie in de sport. Ze zal een aantal casussen bespreken vanuit verschillende gebeurtenissen in onze sport. Maar ook jij als scheidsrech(s)ter kun je vraag dan stellen.

We gaan het hebben over het maken van een foutje, de gevolgen en wat kan een oplossing zijn. Maar ook zaken als minachting, discriminatie en foutief gedrag komen aan bod. Kortom een clinic met alle facetten op het sportieve vlak tussen sporters, coaches, toeschouwers en de arbitrage.

Informatie over Yara is te vinden op:
https://www.yarasportminded.nl/ en https://www.wouwpc.nl/

Arbitrage, maar dan even anders bekeken!
De komende nieuwsbrieven gaan we op onderzoek uit hoe arbitrage is geregeld in de andere takken van sporten. Naast het bezoeken van een wedstrijd en een interview met de desbetreffende collega(‘s) willen wij graag te weten komen hoe het een en ander is georganiseerd. Kortom, we nemen samen een kijkje in de keuken bij de andere sporten.

Aan bod komen onder andere:

  • hoe ziet de opleiding eruit;
  • wanneer mag je gaan fluiten;
  • hoe wordt je aangesteld;
  • hoe is de begeleiding;
  • hoe ziet de promotie/degradatie eruit;
  • bestaat er een ontvangstprotocol;
  • hoe gaat het met tuchtzaken;
  • hebben ze bij jou sport ook een belangenvereniging;
  • zo ja wat doen die allemaal voor hun leden; en
  • wat er nog verder tot sprake komt.

Als eerste gaan we op stap met Thijs van den Berg, actief als basketbalscheidsrechter bij de NBB (Nederlandse Basketbal Bond). Persoonlijk kijk ik uit naar de wedstrijd en het gesprek met dit talent van de NBB.

Met sportieve groet,
Marco van Beuningen