Op 2 april j.l. vond de ALV plaats van de BVWS. Op deze ALV maakte voorzitter Henk van den Berg bekend per 30 juni af te treden als voorzitter van de BVWS omdat hij per 1 juli de portefeuille aanstellingen en rapportages gaat vervullen van de Landelijke Scheidsrechters Commissie(LSC).

We zullen op een later moment op gepaste wijze afscheid van Henk nemen en wensen hem natuurlijk veel succes toe in zijn nieuwe uitdagende functie.

De ALV werd voorgesteld Peter de Jong als nieuwe voorzitter per 1 juli te benoemen en dit werd met een enthousiast en daverend applaus ontvangen door de ALV.

Wij wensen ook Peter veel succes toe in zijn functie van voorzitter BVWS.