Beste scheidsrechter,

Helaas gebeurt het soms dat u genoodzaakt bent een UMV of rode kaart uit te delen. In deze gevallen maakt u zo snel mogelijk een rapport op in het officialportal. Een volgende keer zult u ervaren dat hierin e.e.a. gewijzigd is.

De tuchtprocedure is door de tuchtcommissie licht aangepast om efficiënter te kunnen werken en de belasting van de verschillende betrokken vrijwilligers te beperken. Vanaf heden worden er op basis van het scheidsrechtersrapport voorgenomen straffen opgenomen in de kennisgeving. Het aantal zaken wat hierdoor onnodig inhoudelijk behandeld moet worden, zal hiermee naar verwachting afnemen.

Uw rapportage van het voorval is en blijft in dit proces zeer belangrijk. Uw objectieve waarnemingen en beschrijving van het voorval in volledige omvang en zonder opinie is de basis waarop tuchtzaken worden gebouwd. In de nieuwe situatie is een aantal vragen anders geformuleerd c.q. dienen wellicht andere keuzes te worden gemeld. Nog steeds is het van belang alle ter zake doende relevante feiten te vermelden zodat de tuchtcommissie en/of commissie van beroep bij een eventuele inhoudelijke behandeling hierop kan voortborduren.

Wij hopen dat het aantal momenten dat u hiermee van doen heeft tot een minimum beperkt blijft, maar zetten ons in voor een eerlijke procesgang indien het voorvalt.

Met vriendelijke groet, namens de tuchtcommissie,

Koninklijke Nederlandse Zwembond