Beste leden,

Afgelopen dinsdag 25 november 2014 hebben jullie een bericht ontvangen van de competitieleider waterpolo. Dit bericht betreft een wijziging in de toekenning van de reiskosten voor vrijwilligers van de KNZB.

Wanneer jullie daar vragen over hebben, een klacht over in willen dienen of met andere redenen over willen communiceren, kan dit rechtstreek aan de competitieleider; Nico Borst. Graag met een cc naar de secretaris van de BVWS; secretaris@bvws.nl en eventueel je regiocoördinator.

Het bestuur van de BVWS heeft de zaak in beraad. Dit nieuws heeft ons ook “overvallen”. Het bestuur van de BVWS gaat hier zeker nog over in gesprek met de KNZB. Wij komen zo spoedig mogelijk met een reactie.